Νομική Σημείωση σχετικά με τα προϊόντα Rotrex

Οι υπερσυμπιεστές Rotrex είναι ποιοτικά προϊόντα που εισάγονται από τη Δανία και έχουν εργοστασιακή εγγύηση μέχρι τρία χρόνια. Μπορούν να εγκατασταθούν σε όλα τα οχήματα με ασφάλεια και χωρίς ενδοιασμούς, και να αποδειχτούν μια εξαιρετικά αξιόπιστη λύση μετά από μια σωστή τοποθέτηση και ρύθμιση. Οι Rotrex είναι εξαρτήματα που βελτιώνουν την ογκομετρική απόδοση του κινητήρα και αυτό είναι ένα καθαρό πλεονέκτημα. Ένας κινητήρας με σωστά βελτιωμένη απόδοση και με σωστή χρήση μπορεί να λειτουργεί απροβλημάτιστα για πάρα πολλά χρόνια και προς όφελος του κατόχου/χρήστη του οχήματος, όπως άλλωστε πολλές εργοστασιακές υλοποιήσεις, προσφέροντας ακόμη και μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου σε σχέση με τις επιδόσεις. Ωστόσο, η λανθασμένη τοποθέτηση ενός Rotrex ή/και χρήση ενός βελτιωμένου κινητήρα μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του κινητήρα ή του Rotrex. Απαιτείται προσοχή στην τοποθέτηση και την ρύθμιση.

Για βελτιώσεις μέχρι και 120Hp ανά λίτρο κινητήρα, συνήθως δεν απαιτούνται αλλαγές στον κινητήρα ή σε άλλα συστήματα, πέρα από την ρύθμιση του καυσίμου. Ωστόσο, για μεγαλύτερη αύξηση της ιπποδύναμης ή, για συγκεκριμένα οχήματα ακόμη και για την προαναφερόμενη αύξηση, ενδεχομένως να είναι αναγκαίες περισσότερες αλλαγές σε τμήματα του κινητήρα ή/και της μετάδοσης ή/και της πέδησης ή/και σε άλλα συστήματα του αυτοκινήτου για να είναι αξιόπιστη και ασφαλής η λειτουργία του οχήματος με την αυξημένη δύναμη. Η εταιρία μας δεν αναλαμβάνει την τοποθέτηση ενός Rotrex και την αναγκαία συνοδευτική ρύθμιση του κινητήρα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συμβουλευτείτε αναλυτικά και να αναθέσετε την τοποθέτηση του Rotrex σε έναν εξειδικευμένο βελτιωτή που να γνωρίζει καλά το συγκεκριμένο όχημα και τον κινητήρα του.

Επίσης, κάποιες μετατροπές/βελτιώσεις σε κινητήρες ή/και σε οχήματα, απαιτούν έγκριση από αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους για να κυκλοφορούν νόμιμα σε δημόσιους δρόμους, ενώ κάποιες μετατροπές ενδέχεται να απαγορεύονται ακόμη και για χρήση εκτός των δημόσιων δρόμων. Θα πρέπει να προσέξετε και να ερευνήσετε εάν ο τρόπος και ο τόπος χρήσης του οχήματος μετά την βελτίωση ή/και η ίδια η βελτίωση που προτίθεστε να κάνετε θα είναι στα πλαίσια των σχετικών νόμων. Η ευθύνη για τη Νόμιμη Χρήση των προϊόντων Rotrex είναι αποκλειστικά του αγοραστή.

Σχετικά με το που θα κάνετε την εγκατάσταση του Rotrex και την ενδεχόμενη λοιπή βελτίωση, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε σε βελτιωτή που εμπιστεύεστε και επιλέγετε εσείς προσωπικά για μετατροπές υπερπλήρωσης, οι οποίες κατά κανόνα έχουν τις ίδιες απαιτήσεις σε γνώσεις, είτε πρόκειται για τουρμπίνα, είτε πρόκειται για ογκομετρικό κομπρέσορα, είτε πρόκειται για φυγοκεντρικό κομπρέσορα, είτε πρόκειται για Rotrex. Δεν μας επιτρέπεται να προτείνουμε κάποιον βελτιωτικό οίκο ή κάποιον μηχανικό, επομένως, πρέπει να επιλέξετε μόνοι σας.

Οποιοσδήποτε βελτιωτής με εμπειρία στις μετατροπές υπερπλήρωσης είναι τυπικά ικανός να υλοποιήσει μια μετατροπή με Rotrex. Συστήνουμε να επιλέξετε αυτόν που εμπιστεύεστε εσείς περισσότερο.

Η εγγύηση παρέχεται από τον κατασκευαστή και υπόκειται σε ειδικούς όρους. Η εφαρμογή της εγγύησης γίνεται μέσα από εξατομικευμένη διαδικασία που καθοδηγείται από τον κατασκευαστή. Η εφαρμογή της εγγύησης αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προϊόντα της Rotrex και δεν καλύπτει έξοδα μεταφοράς, έξοδα αποστολής, ούτε οποιαδήποτε άλλα έξοδα.

Η “PHILANTHROPY.GR LTD.” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή αμέλεια ή άλλη έμμεση ή άμεση σύνδεση ή συσχέτιση με βλάβες σε πρόσωπα ή αντικείμενα από την χρήση των προϊόντων και εξαρτημάτων που εμπορεύεται και δεν παροτρύνει κανέναν να προβεί σε παράνομες μετατροπές σε οχήματα ή σε παράνομη ή σε επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους ή και εκτός αυτών. Η εγκατάσταση ενός Rotrex από μη εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή/και θάνατο. Τα προϊόντα μας διατίθενται στην αγορά με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και μέσα σε έννομα πλαίσια. Ομοίως, η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με αυξημένη ιπποδύναμη μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο στον οδηγό, τους επιβάτες ή και σε τρίτους. Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με αυξημένη ιπποδύναμη αποτελεί αποκλειστικά επιλογή και ευθύνη του οδηγού του και η εταιρία μας δεν παροτρύνει κανέναν να οδηγεί γρήγορα, επικίνδυνα ή παράνομα.

Η χρήση αυτής εδώ της ιστοσελίδας, καθώς και η αγορά των προϊόντων Rotrex, συνεπάγονται την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τούτης εδώ της Νομικής Σημείωσης, καθώς και την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, των Όρων Χρήσης και των Όρων Συνεργασίας, οι σύνδεσμοι των οποίων βρίσκονται στο υποδέλιδο.