Νομική Σημείωση

Αυτή η Νομική Σημείωση είναι δεσμευτική και επιπλέον επέχει θέση Όρων Συμμετοχής. Όποιος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις μελισσοκομικές δραστηριότητες και σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD., έχει αποδεχθεί τον δεσμευτικό χαρακτήρα αυτών των όρων και τους έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Αυτό το κείμενο παρουσιάζεται σε κάθε συμμετέχονται πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη κοντά σε μέλισσες. Όποιος δεν κατανοεί και δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτή τη Νομική Σημείωση και τους Όρους Συμμετοχής όπως αυτοί απορρέουν, καλείται να μην συμμετέχει σε καμία μελισσοκομική δραστηριότητα ή σχετική υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD.

 

Τσίμπημα μέλισσας

Σε κάθε επίσκεψη για επιθεώρηση μελισσιού, λαμβάνονται όλα τα προστατευτικά μέτρα. Παρέχουμε τον εξοπλισμό για την προστασία από τσιμπήματα, και δεν αναμένεται να δεχθείτε κάποιο τσίμπημα. Ωστόσο, αυτό είναι πιθανό να συμβεί, όσα μέτρα προστασίας κι αν λάβει κανείς. Εμείς, έχουμε την πρόθεση να τσιμπηθούμε εσκεμμένα από μέλισσα, όχι μόνο για να δείξουμε ότι αυτό δεν είναι βλαβερό, αλλά και επειδή το συνηθίζουμε, αφού είναι θεραπευτικό! Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι ενδέχεται να είναι αλλεργικοί, και να παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές που να θέσουν την ζωή τους σε κίνδυνο. Ένα αλλεργικό σοκ μπορεί να είναι μία πολύ σοβαρή κατάσταση και να προκαλέσει σε γρήγορο χρονικό διάστημα τον θάνατο.

Ο πελάτης υποχρεούται να επιβεβαιώσει ότι δεν έχει αλλεργία στο τσίμπημα της μέλισσας, πριν την συμμετοχή του στο πρόγραμμα ενοικίασης μελισσιών ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή σχετική υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD. Μπορούμε να προσφέρουμε πληροφορίες για το πώς γίνεται ο έλεγχος την αλλεργίας. Με την συμμετοχή του στο πρόγραμμα ενοικίασης μελισσιών και με την παρουσία του σε επιθεώρηση μελισσιού ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ή σχετική υπηρεσία που παρέχει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD., ο πελάτης ρητά δηλώνει ότι έχει επιβεβαιώσει ότι δεν είναι αλλεργικός, και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός προκύψει από την επίσκεψή του στις μέλισσες.

 

Πρόσβαση στο μελισσοκομείο

Ο πελάτης ενδεχομένως να χρειαστεί να περπατήσει ή να σκαρφαλώσει σε δύσβατο έδαφος, προκειμένου να επισκεφθεί κάποιο μελισσοκομείο στη φύση. Συνήθως στα μελισσοκομεία έχουν πρόσβαση τα οχήματα για φόρτωση και εκφόρτωση των μελισσιών και το έδαφος δεν είναι ιδιαίτερα ανώμαλο, όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις. Επίσης στη φύση μπορεί να υπάρχουν άλλα έντομα ή ερπετά, τα οποία με ήρεμο τρόπο πρέπει να απωθηθούν ή να αποφευχθούν. Με την επίσκεψη στο μελισσοκομείο, ο πελάτης ρητά δηλώνει ότι μπορεί να μετακινηθεί στην ύπαιθρο, και ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός προκύψει από αυτήν την επίσκεψή του.

 

Τοποθέτηση μελισσιών στον χώρο του πελάτη

Η τοποθέτηση μελισσιού είναι νόμιμη σε οποιοδήποτε χώρο, στην ύπαιθρο, σε ιδιόκτητο χώρο, στον κήπο, στο μπαλκόνι, στην ταράτσα, αρκεί να πληρούνται οι αναγκαίες από το νόμο προϋποθέσεις. Απόσπασμα από το ΦΕΚ-1691-Β-22.8.2008: “Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από αγροτικούς δρόμους και οδούς και σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες, εκτός εάν περιφράξουν αυτές με ειδικό πλέγμα ύψους δυο μέτρων τουλάχιστον.”

Επομένως, η αστική μελισσοκομία επιτρέπεται, όμως είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση μελισσοστεγανού φράκτη, π.χ. καλαμωτή, ύψους δύο μέτρων γύρω από το μελισσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο οι μέλισσες πρώτα ανυψώνονται, και μετά πετούν προς τις ανθοφορίες. Πέρα από το νομικό πλαίσιο, σας συμβουλεύουμε να φροντίσετε να μην ενοχλείται κανένας από την παρουσία των μελισσών. Αυτό μπορεί να γίνει με την τοποθέτηση ενός αποτελεσματικού φράκτη και την παροχή νερού στις μέλισσες, από την πρώτη στιγμή της τοποθέτησής τους. Ο μέλισσες δεν πλησιάζουν και δεν ενοχλούν τους ανθρώπους ούτε τις οικίες τους, εκτός εάν αυτοί είναι καλυμένοι με γύρη, με νέκταρ, με μέλι ή με κάποια φερομόνη, κάτι που δεν αναμένεται. Η ανύψωση των μελισσών με την παρουσία ενός φράκτη, εξασφαλίζει ότι θα ξεκινήσουν την πτήση τους προς μια ανθοφορία από ένα ύψος στο οποίο δεν ενδέχεται να συγκρουστούν τυχαία με κάποιον άνθρωπο.

Με την τοποθέτηση μελισσιών στον χώρο του, ο πελάτης ρητά δηλώνει ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε γεγονός προκύψει από αυτή την τοποθέτηση.

 

Μελισσοκομικοί χειρισμοί

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να κάνει ερωτήσεις και να ζητά πληροφορίες. Θα γίνεται προσπάθεια, η κάθε επίσκεψη σε δικό του μελίσσι, να μοιάζει με ένα μικρό σεμινάριο. Επίσης, ο βασικός σκοπός θα είναι να παραχθεί μέλι, όσο το δυνατόν πιο αγνό. Ωστόσο, η μελισσοκομία απαιτεί να γίνονται κάποιες παρεμβάσεις για να βοηθηθούν οι μέλισσες στο έργο τους, ή και για να διατηρηθούν στη ζωή.

Ο μελισσοκόμος θα ανακοινώνει τους χειρισμούς που είναι προγραμματισμένοι σε κάθε επίσκεψη, καθώς και τους έκτακτους χειρισμούς που βλέπει ότι απαιτούνται. Ο μελισσοκόμος θα κάνει το καλύτερο δυνατό, με βάση την εμπειρία του και τις επιστημονικές του γνώσεις. Ο πελάτης, εάν θέλει, έχει δικαίωμα να αποφασίζει αυτός για το πόσο παρεμβατικές θα είναι οι ενέργειες που γίνονται σε μελίσσι που έχει ενοικιάσει. Π.χ. μπορεί να αρνηθεί μια εγκεκριμένη και συμβατή με την βιολογική μελισσοκομία θεραπεία. Ο μελισσοκόμος υποχρεούται να ακολουθήσει την προτίμηση του πελάτη, εάν αυτή εκφραστεί, αφού τον ενημερώσει για τις παραμέτρους που αφορούν στην περίπτωση. Οι μελισσοκομικοί χειρισμοί θα εκτελούνται αποκλειστικά από τον μελισσοκόμο, εκτός εάν αυτός κρίνει ότι ο πελάτης μπορεί να εκτελέσει έναν χειρισμό και του το επιτρέψει μετά από αίτημα.

 

Παραγωγή μελιού

Ο πελάτης λαμβάνει το ποσοστό του μελιού που αντιστοιχεί στην συνδρομή του, μόνο εφόσον δεσμευτεί με συμβόλαιο ή, πάντως, έχει πληρώσει για ένα έτος συνδρομής. Η απλή επίσκεψη χωρίς καμία δέσμευση είναι εφικτή, αλλά δεν εξασφαλίζει την συμμετοχή στην παραγωγή του μελιού.

Η μελισσοκομία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και η παραγωγή μελιού δεν είναι εξασφαλισμένη. Το πρόγραμμα ενοικίασης μελισσιών γίνεται με ποσοστό του πελάτη στην παραγωγή του μελιού, διότι το ποσοστό που μένει για τον μελισσοκόμο αποτελεί εγγύηση ότι θα γίνει η μέγιστη προσπάθεια για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, είναι πιθανό ένα μελίσσι να μην κάνει καθόλου ικανοποιητική παραγωγή, ή και πολύ σπάνια καθόλου παραγωγή. Για αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία εγγύηση.

Οι μελισσοκομικοί χειρισμοί που αφορούν στον τρύγο, δηλαδή η χρονική στιγμή και η ποσότητα του τρύγου, αποφασίζονται αποκλειστικά από τον μελισσοκόμο. Ένα μελίσσι πρέπει να μπορεί να επιβιώσει και μετά τον τρύγο.

 

Θάνατος, κλοπή ή άλλη καταστροφή/απώλεια μελισσιού

Δυστυχώς, η ζωή ενός μελισσιού δεν είναι εξασφαλισμένη, και είναι πιθανό να χαθεί ένα μελίσσι, είτε από γνωστά αίτια, είτε από άγνωστα. Σε καμία τέτοια περίπτωση, δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων. Εάν ο πελάτης δεν έχει εκφράσει καμία απόφαση για τους μελισσοκομικούς χειρισμούς, και όλοι οι χειρισμοί έγιναν με απόφαση του μελισσοκόμου, και το μελίσσι καταρρεύσει/πεθάνει, τότε το μελίσσι μπορεί να αντικατασταθεί με ένα νέο μελίσσι, χωρίς επιπλέον χρέωση, την κατάλληλη εποχή, συνήθως από Μάρτιο μέχρι Σεπτέμβριο. Η αντικατάσταση μελισσιού που κατέρρευσε ή πέθανε μπορεί να γίνει μία φορά μέσα σε ένα έτος, και όταν οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του μελισσοκομείου το επιτρέψουν. Εάν ο πελάτης έχει ζητήσει να εφαρμοστεί δική του απόφαση σε μελισσοκομικό χειρισμό, και το μελίσσι κατέρρευσε/πέθανε, τότε το μελίσσι δεν αντικαθίσταται. Για την περίπτωση κλοπής, φωτιάς, βανδαλισμού ή άλλης καταστροφής, το μελίσσι δεν αντικαθίσταται.

 

Αναγκαστική μετακίνηση

Επιστροφή χρημάτων δεν είναι εφικτή για καμία δραστηριότητα ή υπηρεσία που παρέχεται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Εάν γίνει τοποθέτηση σε χώρο του πελάτη και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τα μελίσσια πρέπει να μετακινηθούν, είτε ο πελάτης υποδεικνύει άλλο δικό του χώρο σε όμοια απόσταση από το μελισοκομείο μας, είτε το πρόγραμμα συνεχίζεται σε κάποιο μελισσοκομείο που θα υποδείξει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD., καταβάλλοντας την μέγιστη δυνατή προσπάθεια το μελισσοκομείο να βρίσκεται κοντά στον χώρο του πελάτη.

 

Γενική αποποίηση ευθύνης

Η PHILANTHROPY.GR LTD. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή αμέλεια ή άλλη έμμεση ή άμεση σύνδεση ή συσχέτιση με βλάβες σε πρόσωπα ή αντικείμενα από την συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο στις μελισσοκομικές δραστηριότητες και σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD.

Η χρήση αυτής εδώ της ιστοσελίδας, καθώς και η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενοικίασης μελισσιών και στις μελισσοκομικές δραστηριότητες και σχετικές υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία PHILANTHROPY.GR LTD., συνεπάγονται την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τούτης εδώ της Νομικής Σημείωσης, καθώς και την κατανόηση και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου, των Όρων Χρήσης και των Όρων Συνεργασίας, οι σύνδεσμοι των οποίων βρίσκονται στο υποδέλιδο.